Harmonie schort repetities op

De maatregelen om het Covid-19 virus in te perken zijn opnieuw verscherpt. In onze samenleving zien we vele ondernemers hard werken om het hoofd boven water te houden. Orkesten mogen volgens de richtlijnen van het RIVM met maximaal 30 mensen repeteren. Natuurlijk is het verleidelijk om van die richtlijnen gebruik te maken, ondanks het feit dat we dan nooit met een volledig orkest kunnen repeteren. Maar wij hebben vooral zin om weer terug te gaan naar ‘gewoon’ muziek maken en naar concerten toe te werken. Om onze bijdrage te leveren de verspreiding van het virus af te remmen hebben we besloten om de komende vier weken niet te repeteren. Na deze vier weken maken we opnieuw de balans op en besluiten we of we het (vooral moreel) verantwoord vinden om de repetities te hervatten.