Onze Ereleden en Sleutelleden

Zonder inzet van vrijwilligers kan een vereniging als De Harmonie niet functioneren. Om  vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage aan de vereniging  en een waardering te geven voor hun inzet kan de vereniging ereleden en sleutelleden benoemen.

Ereleden

Ereleden hebben een  toonaangevende rol gespeeld in de vorming van de vereniging zoals deze nu is en worden op voordracht van de leden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

Wim Burgering
Bert van den Berkt
Bart Sr. van Veldhuizen
Maarten Struijs
Henk Burgering †
Cor van den Hesseweg †  
David van Boven †  
Martin Augsburger †  

Sleutelleden

Sleutelleden leveren op hun eigen manier een belangrijke bijdrage aan het dagelijks functioneren van de vereniging en worden op voordracht van (enkele) leden door het bestuur benoemd.

Eep van den Berkt

Hans van den Berkt

Rens Benus

Wicha Benus

Eddie van Hattum

Julia Hilgersom

Freek de Ruiter

Henk Zoonen

Eveline van de Braak – Blom 

Lisanne Blom