Ereleden en Sleutelleden

Zonder inzet van vrijwilligers kan een vereniging als De Harmonie niet functioneren. Om  vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage aan de vereniging  en een waardering te geven voor hun inzet kan de vereniging ereleden en sleutelleden benoemen.

Ereleden

Ereleden hebben een  toonaangevende rol gespeeld in de vorming van de vereniging zoals deze nu is en worden op voordracht van de leden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

Wim Burgering
Bert van den Berkt
Bart Sr. van Veldhuizen
Maarten Struijs

Sleutelleden

Sleutelleden leveren op hun eigen manier een belangrijke bijdrage aan het dagelijks functioneren van de vereniging en worden op voordracht van (enkele) leden door het bestuur benoemd.

Eep van den Berkt

Hans van den Berkt

Rens Benus

Wicha Benus

Eddie van Hattum

Julia Hilgersom

Freek de Ruiter

Henk Zoonen

Harm Bakker

Lid voor het leven

Een lid voor het leven is een oud-lid dat tijdens zijn of haar lidmaatschap veel voor de vereniging heeft betekend, en die we niet uit het oog willen verliezen.

Gerard Kornet