Ereleden en Sleutelleden

Zonder inzet van vrijwilligers kan een vereniging als De Harmonie niet functioneren. Om deze vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage aan de vereniging kan de vereniging ereleden en sleutelleden benoemen. Ereleden hebben een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de vereniging zoals deze nu is en worden op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Sleutelleden leveren op hun eigen manier een belangrijke bijdrage aan het dagelijks functioneren van de vereniging en worden op voordracht van (enkele) leden door het bestuur benoemd.

Ereleden

Bert van den Berkt
Wim Burgering
Maarten Struijs
Bart Sr. van Veldhuizen

Sleutelleden

Harm Bakker
Eep van den Berkt
Hans van den Berkt
Rens Benus
Wicha Benus
Julia Hilgersom
Freek de Ruiter
Henk Zoonen