Nieuwe Covid-19 maatregelen

In het licht van de afgelopen dinsdag aangekondigde aanscherpingen van de corona maatregelen zijn ook de maatregelen vanuit De Harmonie verder aangescherpt. Dit houdt concreet in dat vanaf nu de volgende (extra) maatregelen gelden:
 

  • De orkesten repeteerden al niet tot 11 november, dit wordt nu in ieder geval verlengd tot en met 19 november.
  • Leerlingen tot 17 jaar krijgen weer les in het Harmoniegebouw en leerlingen daarboven ontvangen online muziekles.
  • CMV is een week opgeschort om meer informatie in te kunnen willigen. De veiligheidsregio staat muzieklessen voor jeugd toe. Dat betekent dat de CMV lessen vanaf 12 november weer voortgezet wordt.
  • Er kunnen geen fysieke samenkomsten meer plaatsvinden binnen het gebouw voor in ieder geval de aankomende 2 weken tot en met 19 november.

De Harmonie blijft zich verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en houden hierbij nauwlettend de ontwikkelingen en de procollen van de RIVM en KNMO in de gaten. We houden u op de hoogte van
belangrijke ontwikkelingen als deze van toepassing zijn. Intussen kijken we uit naar het moment dat we weer onbezorgd samen muziek kunnen maken.