Bert van den Berkt benoemd tot Erelid

Bert van den Berkt is tijdens de Algemene Ledenvergadering van De Harmonie benoemt tot Erelid van de vereniging. Hiemee willen de leden en het bestuur Bert bedanken voor zijn vrijwillige inzet van de vereniging in zijn 50-jarig lidmaatschap. Bert stond aan de wieg van veel commissies, waaronder  de muziekcommissie, evenementencommissie en de reiscommissie. Ook heeft hij de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld als muzikaal leider van boerenkapel De Barre Bloazers.

Met zijn erelidmaatschap mag Bert zich voegen bij een klein gezelschap. De Harmonie is altijd zuinig geweest met het benoemen van ereleden. Dat maakt zijn benoeming dan ook extra bijzonder.