Sander van Beek nieuwe voorzitter De Harmonie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 maart j.l. is Sander van Beek verkozen tot voorzitter van Muziekgezelschap De Harmonie Barneveld. Van Beek volgt hiermee Wicha Benus op, die de voorzittershamer na zes jaar neerlegt.

Van Beek, al sinds 2010 bestuurslid bij de vereniging, is trots dat hij samen met het bestuur nieuwe stappen in de geschiedenis van de vereniging mag zetten. “De afgelopen jaren is door het bestuur en leden hard gewerkt om de vereniging een solide toekomst te bieden, met een eigen verenigingsgebouw, muziekopleiding en orkesten waarin iedere muzikant zich thuis voelt”, aldus Van Beek tijdens zijn eerste woorden als voorzitter. “We staan daarmee als vereniging aan de start van een prachtige nieuwe fase in de geschiedenis van De Harmonie.”

Van Beek was met zijn bestuurservaring en professionele achtergrond voor het bestuur een logische keuze om als voorzitter voor te dragen aan de leden. In zijn werk als consultant bij verschillende banken is hij veel betrokken bij strategie- en beleidsvorming en het betrekken van alle medewerkers in de organisatie hierbij.

Afscheid

Wicha Benus kan zijn werk en voorzitterschap niet meer combineren en treedt daarom terug als voorzitter. “Er staan voor de komende jaren een aantal grote projecten op stapel waar ik bij betrokken ben. Dat maakt dat ik keuzes moet maken.” In de drukbezochte ledenvergadering stond Benus stil bij hoogtepunten uit zijn loopbaan als voorzitter. Een nieuwe dirigent voor het Barnevelds Philharmonisch Orkest, opleidingen in eigen huis en Phil Good als nieuw orkest voor volwassenen zijn maar voorbeelden van de opsomming die Benus maakte. Na een staande ovatie van de aanwezige leden overhandigde hij met trots de voorzittershamer aan Van Beek. “Ik heb het volste vertrouwen dat De Harmonie onder zijn leiding in goede handen is”.

Kleiner bestuur

Naast het aftreden van Benus, trad ook Opleidingscoördinator Frans van den Berg af. Daarmee is een weg ingeslagen om met een kleiner bestuur te werken. “We hebben de ambitie om met de bijdrage van alle leden te bouwen aan onze vereniging. Een kleiner bestuur maakt het makkelijker om meer verantwoordelijkheid bij commissies en coördinatoren te leggen. We hebben de inzet van alle leden heel hard hierbij nodig. Ik kijk ernaar uit om samen met bestuur en leden de vereniging mooier te maken dan hij nu al is.” Besloot Van Beek.