Knopengala

Momenteel is De Harmonie in volle ontwikkeling met verschillende optredens voor al haar orkesten. Een van de wensen is om weer een Knopengala te organiseren i.s.m. Ons Bedrijf. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht maar het enthousiasme zit er al goed in. Ons Bedrijf staat garant voor een aantal muzikale kandidaten en het Barnevelds Philharmonisch Orkest is de begeleidende partij die zorg draagt voor inclusiviteit op het Knopengala.