Corona

De coronacrisis houdt Nederland en de rest van de wereld al maanden in haar greep. Ook voor De Harmonie hebben de maatregelen om het virus zo goed mogelijk onder controle te houden. Op deze pagina vind je alle informatie over hoe De Harmonie omgaat met de maatregelen.

Laatst bijgewerkt op:

13 janurai 2021

Wat zijn de gevolgen voor De Harmonie?

Voor De Harmonie is de impact van de Coronacrisis in eerste plaats een sociale. De kernactiviteiten van de vereniging  kunnen niet worden uitgevoerd. Dit geldt voor alle repetities en concerten, maar bijvoorbeeld ook voor het jaarlijkse kamp voor jeugdleden en ledenvergaderingen. 

De Harmonie is een ondernemende vereniging die vooral naar mogelijkheden kijkt. Om het verlies aan contact zo goed mogelijk op te vangen zijn de orkestrepetities vervangen door online masterclasses, zijn lessen digitaal gecontinueerd en worden andere activiteiten digitaal aangeboden. Die insteek maakt dat online activiteiten al snel na de maatregelen zijn opgestart.

Wat kan er wel?

Onder nieuws vind u op dit moment de laatst genomen maatregelen met betrekking tot Corona.

Repetities

Repetities zijn nog niet toegestaan. We wachten op richtlijnen vanuit de KNMO hoe deze kunnen worden hervat.

Muzieklessen

De fysieke 1-op-1 muzieklessen worden nog niet hervat.

Hierbij hanteren we strikte regels:

  • Eenrichtingsverkeer in het gebouw
  • Leerlingen wachten buiten het lokaal
  • Eén lokaal is ingericht als leslokaal, overige ruimtes blijven gesloten
  • Er wordt voldoende afstand gehouden in het leslokaal, en er is een plexiglas scherm geplaatst
  • Desinfecteermiddelen zijn aanwezig in het leslokaal; vloer, oppervlakten en stoel worden gedesinfecteerd na iedere les

Overige activiteiten

Alle overige activiteiten zijn tot nader order afgelast. Vergaderingen vinden uitsluitend online plaats.