Rabobank Clubkasactie: Steun De Harmonie

Een vereniging als De Harmonie is eigenlijk een klein bedrijf. Om mooie concerten te kunnen houden, om te kunnen repeteren met een dak boven ons hoofd en om al onze leerlingen goed te kunnen opleiden tot het spelen in één van de orkesten, is vanzelfsprekend geld nodig. Daarom zet De Harmonie zich in om op allerlei verschillende manieren fondsen of donateurs te werven.

Ieder jaar doet De Harmonie mee aan de Rabobank Clubkasactie, een actie waarmee we als vereniging erg blij zijn! De Rabobank stelt via deze actie een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning van lokale verenigingen en stichtingen. Omdat de Rabobank een coöperatie is, beslissen de leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Zo vloeit een deel van de winst terug naar verenigingen die klant zijn bij de Rabobank.

Tijdens de Rabobank Clubkasactie kunnen leden van Rabobank Gelderse Vallei hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Ieder lid krijgt vijf stemmen en deze stemmen zijn geld waard. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld er beschikbaar wordt gesteld aan deze vereniging.

Stem op De Harmonie!

Bent u lid van de Rabobank Gelderse Vallei? Stem dan op De Harmonie! Heeft u wel een rekening bij Rabobank Gelderse Vallei, maar bent nog geen lid? U kunt gratis lid worden van de Rabobank en krijgt daarmee, naast de mogelijkheid om te stemmen op De Harmonie, ook de kans om mee te denken en mee te beslissen over de bank en haar inzet voor de samenleving. Via deze link kunt u zich gratis aanmelden als lid van de Rabobank.

De actieperiode loopt tot en met 13 november 2015. Steun ons en stem op De Harmonie!